skupina

Získejte zpět DPH zaplacenou ve státech EU

Mnoho českých plátců DPH stále nemá povědomí o možnosti vrácení DPH zaplacené v rámci ekonomické činnosti v zemích EU. Lhůta pro podání žádostí o vrácení DPH z roku 2015 přitom končí již 30. září 2016, po této lhůtě totiž nárok definitivně zaniká.

Při splnění daných podmínek je možné do konce září prostřednictví elektronického portálu daňové správy podat žádost o vrácení DPH z jiných členských států EU. Pro podání žádosti je nutné nechat si zřídit přístup do elektronické aplikace pro vracení DPH. Místně příslušný český správce daně má na udělení tohoto přístupu lhůtu 15 dnů. Je tedy nejvyšší čas o přístup požádat, aby nenastala situace, že plátce obdrží přístupové údaje až po 30. září, kdy už mu ovšem nárok na vrácení daně zanikl.

Žádost pro Vás může zpracovat specializované oddělení kanceláře KODAP v Liberci. Na základě udělené plné moci naši poradci zpracují a podají žádost o vrácení DPH. Dále obstarají veškerou komunikaci se zahraničními úřady, které k podaným žádostem zpravidla vyžadují dodatečné informace.

publikováno 07.09.2016


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close