skupina

Závazné posouzení ceny sjednané mezi spojenými osobami a ke způsobu určení základu daně stálé provozovny

Možnost požádat správce daně o závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami, byla v zákoně o daních z příjmů zavedena již s účinností k 1.1.2016. Novinkou od 1.1.2018 je možnost požádat o závazné posouzení ke způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných v České republice prostřednictvím stálé provozovny.

Závazné posouzení může představovat určitý druh jistoty, jak bude správce daně v případě daňové kontroly posuzovat stanovení ceny za zboží či služby v rámci obchodů ve skupině či jak je určen základ daně stálé provozovny umístěné na území České republiky.

Generální finanční ředitelství vydalo k závaznému posouzení Pokyn GFŘ číslo D - 32. V tomto Pokynu jsou uvedeny podrobnější informace týkající se podání žádosti, období, pro které může být závazné posouzení vydáno, vydání rozhodnutí, účinnost rozhodnutí atd. Přijetí žádosti o vydání rozhodnutí podléhá správnímu poplatku ve výši 10 tis. Kč, a to za jednu posuzovanou transakci či jednu stálou provozovnu.

publikováno 28.02.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close