skupina

Zaokrouhlování DPH po novele 2019

Novela zákona o DPH, která je součástí daňového balíčku 2019, obsahuje mimo jiné změny ve výpočtu a v zaokrouhlování daně.

O změně ve výpočtu DPH metodou shora jsme informovali 16. 7. 2019. Co se týká zaokrouhlování daně, je třeba rozlišovat mezi hotovostní a bezhotovostní úhradou.

Daň již není možné zaokrouhlovat na celé koruny a rozdíl z tohoto zaokrouhlení vyjmout ze základu daně. Tzn., že ze základu daně např. Kč 990,- není možné stanovit daň v základní 21 % sazbě daně na Kč 208,-, ale na Kč 207,90 (fakturováno celkem Kč 1.197,90). Pokud bude celková částka k úhradě zaokrouhlena na Kč 1.198,- (zaokrouhlování není zakázáno), je nutné zaokrouhlení Kč 0,10 rozdělit na základ daně Kč 0,08 a daň Kč 0,02. Celkový základ daně by pak činil Kč 990,08 a daň Kč 207,92.

Při platbách v hotovosti je možné rozdíl plynoucí ze zaokrouhlení celkové částky včetně daně na celé koruny vyloučit ze základu daně. Tzn., že při hotovostní úhradě daňového dokladu vystaveného na Kč 1.197,90 částkou Kč 1.198,- se zaokrouhlení Kč 0,10 ponechá mimo zdanění. V tomto případě se daň při výpočtu metodou shora spočítá z nezaokrouhlené částky včetně daně ve výši Kč 1.197,90.

Změny, které mají sjednotit výši daně při výpočtu shora i zdola a týkající se zaokrouhlení daně, nabyly účinnosti 1. dubna, přechodná ustanovení však umožňují postupovat „po staru“ ještě 6 měsíců po účinnosti. Nezapomeňte tedy, prosím, přizpůsobit software nejpozději do 30. 9. 2019.

publikováno 09.08.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close