skupina

Zálohy na daň z příjmů byly prominuty jen do konce roku 2009

Nepřehlédněte důležitou skutečnost. Povinnost platby záloh byla na jaře r. 2009 zrušena jako protikrizové opatření pro ty poplatníky, kteří měli k 1. 12. 2008 nejvýše 5 zaměstnanců. Na letošní rok se však již tato úleva nevztahuje a MF zatím ani žádnou podobnou nepřipravuje.


Aktuálně tedy zálohy nemusí platit pouze ti poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč. Poplatníci s poslední známou daňovou povinností od 30 000 Kč do 150 000 Kč platí zálohy pololetně ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. Poplatníci s daňovou povinností přesahující 150 000 Kč potom platí zálohy čtvrtletně, a to ve výši čtvrtiny poslední známé daňové povinnosti.
Nejbližší úhradu záloh čtvrtletní plátci provedou tak, aby byla k 15. 3. 2010 připsána na účet správce daně.


K dani z příjmů a účetní závěrce jsme připravili v Liberci dvě zajímavá školení vynikajících lektorů. Dne 3. února bude pro zájemce přednášet ing. Vlastimil Bachor a 17. února ing. Ivana Pilařová. Více najdete zde.

publikováno 28.01.2010
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close