skupina

Záloha na daň z příjmů je splatná již 15. září (č. 943)

Dne 15. 9. 2020 mají fyzické i právnické osoby povinnost uhradit čtvrtletní zálohu na daň z příjmů, pokud jim povinnost této platby vyplynula z daňového přiznání (poslední známá daňová povinnost vyšší než 150.000 Kč).

Na základě rozhodnutí ministryně financí byla prominuta povinnost platby zálohy k 15. 6. 2020. Na zářijovou zálohu se již bohužel tento „pardon“ nevztahuje a je nutné ji včas zaplatit, tj. 15. 9. 2020 nejpozději musí být částka připsána na účet správce daně.

Nicméně existuje možnost požádat finanční úřad o stanovení zálohy v jiné výši, případně požádat o její úplné zrušení. To může být důvodné zejména v případě, kdy došlo v důsledku pandemie COVID-19 nebo i jiných událostí k ekonomickému propadu, a tím ke snížení očekávané daně za rok 2020.

publikováno 08.09.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close