skupina

Zákonné opatření senátu pozastavuje zdaňování důchodů

Schválené zákonné opatření senátu (ZOS) navrhlo v bodě 8 přechodných ustanovení změnu účinnosti zdanění pravidelně vyplácených důchodů dle § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů.

Změna se dotkne důchodců, kteří mají vedle důchodu i součet příjmů podle § 6, dílčího základu daně podle § 7 a 9 vyšší než 840 000 Kč. Podle ZOS se zmíněné ustanovení nepoužije ani pro rok 2013 a dále pak ani pro roky 2014 a 2015. Důvodem je skutečnost, že počínaje rokem 2013 nelze uplatnit slevu na poplatníka u důchodců, kteří pobírají důchod k 1. lednu zdaňovacího období.

I nadále však zůstává pro rok 2013 zachováno zdanění části důchodu, která překročí 36násobek minimální mzdy (tj. částku 288 000 Kč). Pro rok 2014 činí tato hranice s ohledem na zvýšení minimální mzdy částku 306 000 Kč.


publikováno 20.12.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close