skupina

Žádáte o vrácení přeplatku? Vrácení je možné pouze na registrovaný účet

Finanční správa v rámci předcházení neoprávněného vyplácení daňových přeplatků nově vrací registrovaným daňovým subjektům přeplatky pouze na účet u správce daně evidovaný, tj. nahlášený správci daně v Přihlášce k registraci či v Oznámení o změně registračních údajů.

Ten, kdo má účet, na kterém jsou soustředěny prostředky z podnikatelské činnosti a je využíván k ekonomické činnosti, ten má totiž povinnost tento účet správci daně oznámit. Zároveň není přípustné žádat správce daně o vrácení přeplatku na jiný než registrovaný účet. Naopak, má-li daňový subjekt v registru u správce daně uvedeno více účtů, je povinen v žádosti uvést, na který z registrovaných účtů má být vratitelný přeplatek poukázán.

Uvedené se ale netýká "neregistrovaných", tedy těch, kteří nemají povinnost se registrovat u finančního úřadu, např. fyzických osob, které nemají příjem ze samostatné činnosti (podnikání). Těm bude přeplatek vrácen i na neregistrovaný účet uvedený v žádosti, tedy podle jejich dispozic.

publikováno 04.03.2016
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close