skupina

Zachycení práva stavby v účetnictví

Právo stavby je pojem z nového občanského zákoníku a vychází z předpokladu, že stavba je součástí pozemku a vlastníkem pozemku a stavby je tatáž osoba. Vlastník pozemku ale dále může umožnit jiné osobě na svém pozemku stavět a to právě prostřednictvím poskytnutí práva stavby.

V účetnictví může být právo stavby zachyceno třemi základními způsoby. Právo stavby lze evidovat jako zásobu, pokud je záměrem s právem dále obchodovat. Neplánuje-li však vlastník práva stavět a využívá jej pouze jako blokační právo k zamezení stavby na pozemku třetím osobám, pak eviduje právo stavby jako dlouhodobý majetek. Pokud je právo stavby pořízeno s cílem skutečně postavit stavbu, pak se právo stavby stává součástí pořizovací ceny stavby.

publikováno 10.06.2014


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close