skupina

Za poplatek se zeptáme finančního úřadu

Reforma veřejných financí rozšiřuje okruh problémových oblastí, k nimž mohou daňové subjekty žádat písemná posouzení správců daně (tzv. editační povinnost správce daně). Dosud byla tato možnost omezena na posuzování cen mezi ekonomicky spojenými osobami a na vybrané problémy spojené se zápočtem ztráty minulých let.
 
Od 1. 1. 2008 bude možné nově požádat správce daně o závazné posouzení rozdělení výdajů (nákladů) na část, která souvisí se zdanitelnými příjmy (výnosy), a na část, která souvisí s příjmy osvobozenými od daně z příjmů, případně s příjmy, které nejsou předmětem daně (to se týká např. neziskových organizací):
Kdokoli bude také moci požádat Ministerstvo financí o závazné posouzení, zda určité zdanitelné plnění podléhá základní nebo snížené sazbě daně z přidané hodnoty.
Žádost musí mít předepsané náležitosti, z nichž je důležitý návrh výroku rozhodnutí finančního úřadu. Formulaci žádosti včetně návrhu výroku je třeba věnovat odbornou péči, neboť v opačném případě by mohlo být rozhodnutí správce daně bezcenné. Kromě jiného by se tím znehodnotil i zaplacený poplatek za žádost ve výši 10.000,- Kč.

publikováno 31.10.2007


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close