skupina

Využijte zjednodušení pravidel pro obvyklé (převodní) ceny. Funguje v praxi!

Začátkem roku 2013 publikovalo GFŘ pokyn D-10 k ocenění vnitropodnikových služeb s nízkou přidanou hodnotou poskytovaných mezi spojenými osobami. Reagovalo v něm na potřebu zjednodušit komplikované postupy a dokazování při stanovení a kontrole převodních cen u takových vzájemných služeb, které pro spojené osoby nemají klíčový produktivní význam.

Na pokyn lze odkazovat jak při přeshraničních obchodech, tak i při nastavení cen tuzemských transakcí. Jedná se např. o služby sloužící pouze k zajištění provozních, řídících či kontrolních mechanismů tak, aby byla podporována hlavní činnost podniků. Pokyn odkazuje také na seznam těchto služeb, který ovšem není jejich úplným výčtem.

Pokyn omezuje rozsah své působnosti na služby, které nepřekračují 10 % z obratu poskytovatele, 20 % z provozních nákladů příjemce a zároveň nejde o více než 50 mil. Kč. Pokyn obsahuje i další omezení, která mohou služby z tohoto režimu vyloučit.  

V případech takto definovaných služeb pokyn dovozuje, že lze použít jejich zjednodušené ocenění metodou nákladů a přirážky (Cost +), přičemž za obvyklou se považuje přirážka k nákladům v rozpětí 3-7 %. V praxi se ukazuje, že daňová správa takto nastavené převodní ceny respektuje s úlevou, protože ani pro ni nebylo zpochybňování převodních cen v těchto případech snadné a efektivní.

Poradci KODAP rádi poskytnou bližší komentář a konzultaci přizpůsobenou vašim konkrétním podmínkám.

publikováno 05.06.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close