skupina

Využijte limity stravného bez dodaňování zaměstnancům - změna od roku 2012

V předchozích aktualitách jsme vás informovali mimo jiné o nových minimálních sazbách stravného stanovených pro rok 2012 vyhláškou č. 429/2011 Sb. 

V této souvislosti upozorňujeme na to, že zákoník práce upravuje poskytování cestovních náhrad zaměstnancům relativně samostatně pro podnikatelskou sféru a pro státní (příspěvkovou, neziskovou) sféru. Platí, že podnikatelský sektor se neobejde bez znalosti ustanovení platných pro neziskový sektor. Zaměstnavatelé v podnikatelské sféře nejsou omezeni při poskytování cestovních náhrad horním limitem platným pro neziskový sektor, závazná je pro ně pouze spodní hranice. 
 
Zákoník práce tedy umožňuje zaměstnavatelům v podnikatelské sféře poskytovat svým zaměstnancům náhrady nad rámec limitů stanovených pro neziskový sektor, tyto nadlimitní částky jsou ale na straně zaměstnanců předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti a také součástí vyměřovacích základů pro odvod zákonného pojistného.
 
Pro zaměstnavatele - podnikatele je proto daňově výhodné poskytnout v roce 2012 tuzemské stravné v rámci následujících pásem:
 
a) 64 až 76 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 a ž 12 hodin (snížené o každé bezplatně poskytnuté jídlo o hodnotu 70%)
b) 96 Kč až 116 , trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (snížené o každé bezplatné jídlo o hodnotu 35%)
c) 151 Kč až 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (snížené o každé bezplatné jídlo o hodnotu 25%).

Kompletní přehled naleznete na našich webových stránkách.


publikováno 10.01.2012
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close