skupina

Vyšší zálohy na pojistné zaplacené do konce roku snižují daň v roce 2007 i 2008

Daňová reforma přinese od 1. ledna 2008 v oblasti daně z příjmů fyzických osob vedle zavedení jednotné sazby daně, zrušení minimálního základu daně či společného zdanění manželů také zrušení daňové uznatelnosti výdajů na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení placené poplatníkem s příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo z pronájmu.
 
V praxi změna zákona znamená, že případný nedoplatek na pojistném za rok 2007 bude daňově neuznatelným nákladem roku 2008. Oproti tomu vrácený přeplatek na pojistném za rok 2007 bude započítán do zdanitelných příjmů roku 2008.
 
Protože do konce roku 2007 zůstávají zaplacené zálohy daňovým výdajem, bude platit, že čím více zaplatí podnikatel na zálohách v roce 2007, tím více se mu sníží daňový základ roku 2007 zdaňovaný progresivní sazbou. Současně se mu sníží daňově neúčinný nedoplatek na pojistném v roce 2008 nebo mu vznikne přeplatek, ale ten bude v roce 2008 zdaněn již jen 15% jednotnou sazbou daně. Daňová úspora bude samozřejmě vyšší u podnikatelů, kteří se pohybují ve vyšších pásmech progresivní sazby.
 
Zvýšení záloh je vhodné koordinovat s OSSZ či zdravotní pojišťovnou, aby tyto instituce nepovažovaly zvýšenou částku za přeplatek.

publikováno 31.10.2007


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close