skupina

Vyplácíte úroky do zahraničí více než 100 000 Kč v kalendářním měsíci? Nezapomeňte to oznámit finančnímu úřadu.

Koncem roku obvykle dochází k ročnímu vyúčtování služeb poskytovaných v rámci skupiny a dost často i k jednorázovému vyúčtování úroků ze zápůjček poskytnutých v průběhu roku.

Pokud jste v průběhu roku 2019 přijali od zahraniční osoby zápůjčku a k vyúčtování úroků dochází v souladu se smlouvou jednorázově nyní v prosinci, je dost možné, že výše těchto úroků v kalendářním měsíci (prosinci) přesáhne částku 100 000 Kč.

V takovém případě se na vás vztahuje povinnost oznámit příjmy (úroky) plynoucí ze zdrojů na území ČR daňovému nerezidentovi do zahraničí - a to i v případě, že se z těchto příjmů neodvádí v ČR srážková daň.

Povinnost oznámit tyto příjmy máte ve lhůtě pro odvedení srážkové daně, tj. do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl plátce povinen daň srazit. Budete-li o závazku z titulu úroků účtovat dle smlouvy v prosinci, nezapomeňte výplatu úroků oznámit místně příslušnému správci daně do konce ledna 2020.  

publikováno 09.12.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close