skupina

Vstřícný krok České daňové správy k osobám postiženým povodněmi a záplavami

V souvislosti s živelnou pohromou, která v posledních dnech zasáhla Moravu, vydala Česká daňová správa na svých webových stránkách Informaci daňovým subjektům k řešení důsledků povodní z pohledu daní.

V souvislosti s blížícím se termínem pro podání přiznání (30.6.2010) mohou daňové subjekty požádat o prodloužení lhůty. Pozdní podání v takovém případě nebude sankcionováno. Rovněž mohou požádat o posečkání s placením daně z příjmů nebo o její zaplacení ve splátkách. Informace rovněž řeší problematiku darů, a to jak na straně dárce, tak straně obdarovaných. Obcím se umožňuje vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou osvobodí nemovitosti dotčené živelnou pohromou od daně z nemovitostí. Více na stránkách České daňové správy:

Informace daňovým subjektům k řešení důsledků povodní z pohledu daní

publikováno 24.05.2010
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close