skupina

Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2019 a změny některých záloh osob samostatně výdělečně činných

Řada parametrů, například i výše minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných, se odvíjí od všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu. Všeobecný vyměřovací základ stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou do 30. září následujícího kalendářního roku ve výši průměrné měsíční mzdy za kalendářní rok zjištěné Českým statistickým úřadem.

S účinností od 1. 1. 2019 je Nařízením vlády č. 213/2018 Sb. stanoven všeobecný vyměřovací základ ve výši 30.156 Kč a přepočítací koeficient ve výši 1,0843. V návaznosti na to se mění například rozhodný příjem pro účast na nemocenském a důchodovém pojištění zaměstnanců, který se zvyšuje z částky 2.500 Kč na částku 3.000 Kč. Je tak stanoven nový limit pro takzvané zaměstnání malého rozsahu. Pro OSVČ se naopak zvyšuje minimální záloha na zdravotní pojištění z 2.024 Kč na 2.208 Kč a na sociální pojištění z 2.189 Kč na 2.388 Kč.

publikováno 25.10.2018
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close