skupina

Vrácení daně z přidané hodnoty

Vrácení daně z přidané hodnoty ze 27 členských států Evropské unie, Norska, Švýcarska a Makedonie u zboží a služeb je pro české podnikatele možností, jak dosáhnout úspor při úhradách za zboží a služby pořízené v zahraničí.

Úspěšná žádost o vrácení DPH předpokládá od podnikatelského subjektu splnění následujících základních podmínek: 

Poskytované služby se opírají o zkušenosti našich pracovníků v oblasti daně z přidané hodnoty a jejího vztahu k fungování společného trhu EU. Zastupování klientů před správci daně v jednotlivých státech zajišťujeme prostřednictvím vlastních daňových poradců. Komunikace s úřady probíhá v příslušném jazyce členského státu.
 
Termín k podání žádosti o vrácení DPH za uplynulé období je nejpozději do 30. 6. následujícího roku!

Tento termín platí i pro žádosti, které jsou podávány v průběhu roku, v němž se příslušná plnění uskutečnila. Téměř všude v EU platí pouze podmínka, že minimálním obdobím, za něž je žádost podávána, jsou tři měsíce a i částka nárokované daně je za toto kratší období poněkud vyšší. Minimální hodnota uplatňovaného nároku se v různých členských státech EU liší (např. v SRN je pro kratší období než jeden rok minimální nárokovaná částka stanovena ve výši 200,- €, v Rakousku činí limit 360,- €).

Konkrétní podmínky vracení daně z členských států EU vám naši poradci ochotně sdělí, neváhejte a kontaktujte nás.

publikováno 11.07.2008
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close