skupina

Více času a méně pokut u kontrolního hlášení DPH!

Zákon měnící některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona se dotkl i kontrolního hlášení. Nově se u kontrolního hlášení prodlužuje lhůta pro odpověď na výzvu správce daně z 5 kalendářních dnů na 5 pracovních dnů. Změny se týkají i pokut - při prvním opožděném podání kontrolního hlášení v kalendářním roce nebude nově ukládána pokuta vůbec. Pokuty za jiné „prohřešky“ související s kontrolním hlášením bude možné prominout. O prominutí pokuty však musí daňový subjekt požádat, přičemž žádost musí být podána do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci platebního výměru. Pro již dříve pravomocně uložené pokuty platí speciální lhůta pro podání žádosti, a to 3 měsíce od vstupu novely v účinnost (tj. od 1. 8. 2016). Pravidla pro promíjení pokut byla již na internetu zveřejněna.

publikováno 12.08.2016
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close