skupina

Věrnost zaměstnavateli v průběhu roku je daňově výhodná

Vyplatí se připomenout si mechanismus, který sice funguje již třetím rokem, ale ukazuje se, že o něm mnozí zapomněli přemýšlet.
Systém superhrubé mzdy přinesl od roku 2008 efekt, který není příliš logický. Staví zajímavé věrnostní dilema před osoby s vysokými příjmy, přesahujícími horní hranici (strop) pro placení sociálního a zdravotního pojištění. Při změně zaměstnavatele totiž každý z nich počítá strop pro pojistné zvlášť a nezávisle jeden na druhém. Pojistné placené zaměstnancem i zaměstnavatelem je součástí superhrubého základu daně, takže na nejvýhodnější zdanění dosáhne pouze ten, kdo bude pracovat po celý rok u stejného zaměstnavatele. Každá změna může takového zaměstnance připravit na dani zhruba až o 87 tisíc Kč. Stejný důsledek přinese i souběžný výkon práce pro více zaměstnavatelů.
Z toho plyne, že chtějí-li manažeři a jiní vysoce placení zaměstnanci optimalizovat své zdanění, měli by měnit zaměstnání zásadně k prvnímu lednu. Jinými slovy, v průběhu roku se vyplácí věrnost.

publikováno 10.03.2010
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close