skupina

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zák. o korporacích od r. 2014 se připravte na významné změny daňových zákonů

Minulou středu (tj. 17. dubna 2013) Vláda ČR na svém jednání projednala a schválila "Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva hmotného a dalších souvisejících změnách". Návrh je velice obsáhlý, samotný text má 230 stran, týká se celkem 43 různých zákonů, novelizuje nejen samotné daňové zákony, ale i zákon o účetnictví, zákon o rezervách a další.

Jen změna zákona o dani z příjmů má téměř 1 000 novelizačních bodů. Návrh obsahuje změny zákona o daních z příjmů bezprostředně související s novým občanským zákoníkem i s novým zákonem o obchodních korporacích. Vedle nich však obsahuje i velké množství změn, které vůbec nesouvisí s rekodifikací soukromého práva. Například se navrhuje úplné zrušení zdaňování podílů na zisku, prodloužení časového testu pro osvobození u cenných papírů z 6 měsíců na 3 roky s ročním limitem 100 000 Kč. Navrhuje se též zrušení daně dědické a darovací a jejich podřazení pod daň z příjmů.

Podle našich prvních poznatků patrně dojde k rozsáhlým nedorozuměním, protože text novely obsahuje řadu nelogičností a chyb, na jejichž včasné odstranění podle všech indicií nebude dostatek času, ani vůle. Vyplatí se připravit se s předstihem, může to odvrátit nemalé ztráty.  

Zveřejnění ve Sbírce zákonů se očekává s ohledem na obvyklou délku legislativního procesu nejdříve v listopadu či prosinci.

Navrhované změny jsou také předmětem přednášky vyhlášeného specialisty, Ing. Jiřího Nesrovnala, na námi organizovaném semináři 15. května ve Starých Splavech. Doporučujeme, nenechte si jeho zasvěcený a odborně mimořádně fundovaný výklad ujít.


publikováno 24.04.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close