skupina

Už jste zaplatili daň z nemovitých věcí?

Daň z nemovitých věcí na rok 2018 má být uhrazena do konce května. To platí tehdy, pokud nepřesahuje částku 5.000 Kč a pokud se nejedná o poplatníka provozujícího zemědělskou výrobu. Ti, kteří provozují zemědělskou výrobu, mají povinnost uhradit daň ve dvou stejných splátkách, a to k 31. 8. a k 30. 11. Je-li daň u ostatních poplatníků vyšší než 5.000 Kč, pak je splatná opět ve dvou stejných splátkách, a to k 31. 5. a k 30. 11. Úrok z prodlení vzniká, není-li daň připsána na účet správce daně do 4. pracovního dne po uplynutí lhůty. Letos se úrok z prodlení uplatní pro takové pozdní květnové platby, které budou připsány na účet správce daně 7. 6. 2018 a později.

Vlastníci nemovitostí jsou finančními úřady informováni o výši daně k úhradě; právnické osoby prostřednictvím „Informace o vyměření daně z nemovitých věcí“ zaslané do datové schránky a fyzické osoby složenkou, případně na základě dříve podané žádosti e-mailem či je jim daň inkasována z účtu prostřednictvím SIPO na základě uděleného souhlasu.
Pokud finanční úřad nezašle složenku ani jinou informaci, doporučujeme vlastníkům nemovitostí kontaktovat příslušný finanční úřad a situaci vyjasnit. Nezaslání je totiž obvykle signálem o tom, že něco není v pořádku.

publikováno 11.05.2018
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close