skupina

Uvolnění pravidel pro osvobození převodu novostaveb

Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, které po předpokládaném schválení nově ustanovenou Poslaneckou sněmovnou nahradí současný zákon o dani z převodu nemovitostí, přinese od 1. 1. 2014 i změny v rozsahu osvobození při převodu nemovitých věcí.

Pozitivní zprávou pro poplatníky nepochybně je uvolnění pravidel pro osvobození novostaveb od daně v případech všech prvních úplatných nabytí vlastnického práva k novým bytům a rodinným domům, včetně pozemků, jejichž jsou součástí. Stávající úprava podmiňuje osvobození mimo jiné tak, že novostavba nesmí být před prvním převodem užívána. Z nové právní úpravy tato podmínka vypadla, proto nebude překážkou osvobození např. nájem novostavby před jejím prvním převodem.

Dále, dle současné úpravy, může být převod novostaveb osvobozen, pokud je převodcem podnikatel nebo obec. Ani tato podmínka již v nové úpravě neexistuje, převodcem ve vztahu k osvobození tedy bude moci být kdokoliv. Na rozdíl od stávajícího zákona však zákonné opatření zavádí novou podmínku, a to časový test, dle kterého k osvobozenému nabytí vlastnického práva může dojít jen v pětileté lhůtě, která běží ode dne, od kterého lze podle stavebního zákona novostavbu užívat.


publikováno 28.11.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close