skupina

Určení kategorie nástupnické účetní jednotky po přeměně

Pro povinnost ověření účetní závěrky auditorem je mimo jiné rozhodující kategorie účetní jednotky. Od povinnosti ověření účetní závěrky auditorem se dále odvíjí i termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Proto je nutné správně vyhodnotit splnění či nesplnění podmínek pro povinný audit.

Nově vzniklé účetní jednotky postupují podle právní úpravy pro tu kategorii, u které lze důvodně předpokládat, že splní její podmínky k rozvahovému dni prvního účetního období.

V případě přeměn je to obdobné. Například fúzuje-li velká nebo střední účetní jednotka s mikro účetní jednotkou a tato mikro účetní jednotka je současně nástupnickou, lze důvodně předpokládat, že splní podmínky pro zařazení do vyšší kategorie k nejbližšímu rozvahovému dni. Proto nelze po fúzi postupovat podle pravidel pro mikro účetní jednotky, ale je třeba postupovat podle právní úpravy kategorie podle podmínek nejbližšího (následujícího) rozvahového dne.

Výše uvedené vychází ze stanoviska Ministerstva financí.

publikováno 19.06.2018
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close