skupina

Upozornění pro žadatele o "podzimní" kompenzační bonus (č. 962)

O kompenzační bonus mohou při splnění podmínek žádat prostřednictvím webové aplikace nebo na zvláštním formuláři (možné formy podání viz též náš e-servis č. 961 ) následující skupiny krizovými opatřeními zasažených žadatelů :

• osoby samostatně výdělečně činné,
• společníci malých (rodinných) s.r.o. a
• osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Pro každou z výše uvedených skupin žadatelů jsou stanovena specifická zákonná kritéria pro vznik nároku na kompenzační bonus. Podmínky pro nárok na „podzimní“ bonus se od podmínek „jarního“ bonusu významně liší, a tak ne každý, kdo splnil podmínky pro „jarní“ bonus, splní podmínky pro „podzimní“ bonus. Finanční správa zveřejnila podrobné informace a nejčastěji se vyskytující chyby , kterých je třeba se vyvarovat.
Upozorňujeme, že nově (na rozdíl od jara) není možné čerpat kompenzační bonus současně i jinými formami podpory (např. ošetřovné či COVID-kultura apod.).

Kompenzační bonus bude vyplácen až poté, kdy Senátem vrácený zákon Poslanecká sněmovna schválí, podepíše jej pan prezident a bude zveřejněn ve Sbírce zákonů. Žádosti za první bonusové období lze však podávat již nyní.

Za první bonusové období od 5. 10. 2020 do 4. 11. 2020 je třeba podat žádost o kompenzační bonus nejdéle dne 5. 1. 2021.

publikováno 09.11.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close