skupina

Upozornění na změnu místní příslušnosti pro DPH u osob povinných k dani, které nemají na území České republiky sídlo nebo provozovnu

S účinností od 1. 9. 2016 přechází postupně místní příslušnost osob povinných k dani, které nemají na území České republiky sídlo nebo provozovnu, z Finančního úřadu pro hlavní město Prahu (Územní pracoviště Praha 1) na Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj (Územní pracoviště Ostrava I).

Všechny výše uvedené osoby tedy od 1. 9. 2016 podávají přihlášku k registraci DPH Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj. Pokud jsou však již k DPH registrované (tj. registrace před 1. 9. 2016), vydá původní správce daně do konce srpna 2017 rozhodnutí o změně místní příslušnosti, ve kterém stanoví konkrétní datum přechodu místní příslušnosti na nového správce daně. Od okamžiku, kdy dojde k této změně, vznikne povinnost podávat daňová přiznání do datové schránky Územního pracoviště v Ostravě I (ID datové schránky: qbrn6nx) a také hradit DPH na účet tohoto Finančního úřadu (číslo účtu je 705-77621761/0710).

K této změně dochází v souvislosti s přijetím celního zákona.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close
X

Chci odebírat z Kodap.cz:

Aktuality Čtvrtletník Školení
Společnost KODAP se zavazuje využívat poskytnutou adresu pouze k účelu zasílání vámi zvolených novinek.

Odběr můžete kdykoli odhlásit.