skupina

Uplatňování zákona o DPH u vývozu zboží

V návaznosti na legislativní změny zákona o DPH s účinností od 1. 7. 2017 a změny některých zákonů v souvislosti s přijetím celního zákona s datem nabytí účinnosti 29. 7. 2016 Generální finanční ředitelství vydalo informaci přibližující výklad zákona o DPH v případě vývozu zboží s cílem zvýšení právní jistoty daňových subjektů a jednoznačnosti výkladu.

V informaci jsou uvedena základní ustanovení celních předpisů, týkající se vývozu zboží (celní režimy, vývozce, deklarant, celní prohlášení, ústní celní prohlášení, úkony považované za celní prohlášení, výstupní souhrnné celní prohlášení, referenční číslo MRN). Je zde upřesněno, co je daňovým dokladem a kdy je vývoz zboží pro účely zákona od DPH uskutečněn. Informace také blíže popisuje hmotněprávní podmínky pro osvobození od daně při vývozu zboží a důkazní prostředky, kterými se výstup zboží z EU v jednotlivých případech prokazuje.

Celý text informace je uveřejněn zde.

publikováno 05.02.2018
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close