skupina

Uplatnění odpočtu na výzkum a výzkum za rok 2019

Novela zákona o daních z příjmů provedená zákonem č. 80/2019 Sb. (tzv. daňový balíček 2019) nově upravila podmínky pro uplatnění odpočtu od základu daně z příjmů na podporu výzkumu a vývoje. Nové je zejména oznamování záměru uplatnit tento odpočet.

Odpočet lze nově uplatnit pouze u nákladů vynaložených na výzkum a vývoj ode dne podání oznámení finančnímu úřadu o záměru uplatnit u konkrétního projektu odpočet.
Pro rok 2019 však platí speciální režim, kdy u projektů zahájených od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019 lze zvolit, zda postupovat podle starých či nových pravidel. K uvedenému časovému uplatnění byla vydána informace GFŘ včetně návodného grafického znázornění. Tímto na základě zveřejněné Informace GFŘ upravujeme sdělené v našem e-servisu č. 819 ze dne 23. 4. 2019.

Podrobný přehled změn podmínek pro uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj naleznete na našich webových stránkách KODAP.

publikováno 25.11.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close