skupina

Úhrada daně z nemovitých věcí

Dnem 2. 6. 2014 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí) na zdaňovací období roku 2014. Nepřesáhne-li výše daně z nemovitých věcí částku 5000 Kč, je v uvedené lhůtě splatná celá daň najednou. Je-li daň vyšší než 5000 Kč, je splatná ve dvou splátkách, avšak poplatník ji může v uvedeném termínu zaplatit i najednou.

Stejně jako v předchozích letech zasílá Finanční správa ČR i letos poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky k placení této daně. Složenky jsou rozesílány postupně v průběhu dubna a května (nejpozději do 25. května). Daň lze uhradit v pokladně správce daně, na poště či bankovním převodem. Více informací získáte zde.

publikováno 26.05.2014
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close