skupina

Účinnost nového občanského zákoníku k 1. 1. 2014 zachována

Dne 27. 2. 2013 potvrdila vláda termín účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., tj. nového občanského zákoníku (dále jen "NOZ"). Nový kodex tak vstoupí v účinnost dne 1. 1. 2014. V rámci této rekodifikace bylo rozhodnuto o zrušení stávajícího obchodního zákoníku (zákona č. 513/1991 Sb.) a integraci veškerého soukromého práva do jednoho zákoníku občanského. Pouze pro právní úpravu obchodních společností a družstev, která je dnes obsažena v druhé části obchodního zákoníku, byl vyhrazen nový zvláštní zákon, a to zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen "ZOK").

ZOK upravuje základní podmínky fungování obchodních korporací - od jejich založení, přes rozložení vnitřní struktury orgánů, odpovědnosti členů těchto orgánů, činnosti v rámci koncernů až po jejich zrušení. Jeho text však nezahrnuje všechny tyto podmínky. Některé jsou totiž řešeny na obecnější úrovni v NOZ, jiné naopak na úrovni specifičtější ve zvláštních zákonech (např. v zákoně o přeměnách obchodních společností či v zákoně o veřejných rejstřících).

V souvislosti s výše uvedenými změnami připravuje společnost KODAP ve spolupráci s Advokátní kanceláří Mgr. David Hejzlar pro své klienty sérii školení, která představí zásadní rozdíly mezi stávající a budoucí právní úpravou především obchodních společností (např. změna pojmosloví, změna výše základního kapitálu u s.r.o., úprava odpovědnosti za škodu orgánů společností).

O termínech a tématech jednotlivých školení Vás bude společnost KODAP včas informovat.


publikováno 12.03.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close