skupina

Účetnictví od 1. 1. 2016 - oceňujete zásoby vlastní výroby správně?

Jednou z dalších změn, které přinesla novela zákona o účetnictví a souvisejících předpisů od 1. 1. 2016, je úprava ocenění zásob vlastní výroby. Zatímco dosavadní legislativa umožňuje účetním jednotkám volbu mezi oceněním zásob vlastní výroby na úrovni přímých nákladů nebo včetně oprávněných režií, požaduje nová úprava, aby ocenění obsahovalo oprávněné a přiřaditelné náklady. S ohledem na typ výroby, rozsah těchto nákladů a princip věrného a poctivého zobrazení majetku tak budou vlastní náklady zahrnovat také poměrnou část variabilních nákladů a fixních nepřímých nákladů. Úprava kalkulace o režijní náklady může znamenat její pouhé zpřesnění, ale také změnu metody, která se promítne do účetnictví počínaje 1. 1. 2016. Účtování o změnách v účetních metodách, stejně jako opravy chyb a změny v účetních odhadech řeší interpretace národní účetní rady I-29. Národní účetní rada rovněž připravuje samostatnou interpretaci "Oceňování zásob vlastní výroby".

Upozorňujeme na seminář Účetní závěrka 2015, který se bude věnovat nejen roční účetní závěrce a jejím daňovým souvislostem. Součástí semináře bude i informace o rozsáhlých změnách v účetnictví roku 2016 zejména ve vztahu k neodkladným procesům změny v oceňování a postupech účtování u jednotlivých kategorií účetních jednotek.

publikováno 11.02.2016
share on fb

Zobrazit celý článek

V rámci skupiny Kodap dále nabízíme:Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close