skupina

Tiskopisy přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013 a tiskopisy pro plátce-zaměstnavatele za rok 2013 a pro rok 2014

Finanční správa právě zveřejnila na svých internetových stránkách tiskopis přiznání dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013 (vzor č. 20) včetně veškerých příloh a pokynů k vyplnění. Pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (zaměstnavatele) zveřejnila tiskopisy podávané za rok 2013 i tiskopisy pro rok 2014 včetně doplňujících informací.

Pro rok 2014 není zatím vydán nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob. Použít lze současný vzor č. 22 či případně i vzory starší, např. č. 20 a 21 s tím, že nové skutečnosti, které mají vliv na uplatnění či poskytnutí slevy, budou uvedeny na vloženém volném listu.

Pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob za rok 2013 byly vydány též nové vzory tiskopisů.

Veškeré platné daňové tiskopisy jsou dostupné zde.

publikováno 20.11.2013


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close