skupina

Termín ručení za nezaplacenou daň znovu odložen

Generální finanční ředitelství vydalo v březnu letošního roku Informaci k ručení za nezaplacenou daň podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH platného od roku 2013.

Plátce jako příjemce zdanitelného plnění se podle tohoto ustanovení stává ručitelem za nezaplacenou daň v případě, kdy je úplata za zdanitelné plnění dodavatelem poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně u poskytovatele plnění zveřejněn v registru plátců DPH na webových stránkách finanční správy.

Původně se předpokládalo zveřejnění všech nahlášených bankovních účtů do konce března 2013. Realizace tohoto typu ručení však nebyla v praxi zcela jednoduchá, proto se Generální finanční ředitelství rozhodlo nevyzývat k úhradě nedoplatku toho ručitele, u něhož vznikla povinnost ručení do 30. září 2013.

Jak vyplývá z aktuální informace Generálního finančního ředitelství zveřejněné na webových stránkách finanční správy, termín praktického uplatnění ručení při úhradě na nezveřejněný účet je znovu odložen. Důvodem jsou současné legislativní kroky, které se dotknou i zmíněného ustanovení zákona.

Nově tedy správce daně nebude vyzývat k úhradě nedoplatku ručitele, u kterého ručení vznikne podle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH do 31. prosince 2013.

publikováno 16.09.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close