skupina

Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí se blíží

Ten, kdo se v roce 2015 stal majitelem bytu, domu, pozemku či jiné nemovitosti, má povinnost podat do konce ledna (letos do pondělí 1. 2. 2016 včetně) přiznání k dani z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí).
Způsob nabytí nemovitosti nemá vliv na povinnost podat přiznání. Povinnost se týká všech, kdo byli v průběhu roku 2015 jako noví vlastníci zapsáni v katastru nemovitostí.
Přiznání musí podat i "dlouholetý vlastník" nemovitosti, pokud v loňském roce (tj. v roce 2015) provedl úpravy mající vliv na výpočet daně. Takovými úpravami jsou např. vybudování přístavku či zasíťování pozemku.
Daň z nemovitých věcí je splatná při výši do 5.000 Kč do 31. května, při vyšších částkách je splatná ve splátkách v květnu a listopadu (vždy ke konci měsíce).

publikováno 28.01.2016
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close