skupina

Termín pro oznámení o osvobozených příjmech zůstává zachován (č. 887)

Upozorňujeme na skutečnost, že vedle povinnosti podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob může dopadat na poplatníka v některých případech povinnost oznámit finančnímu úřadu osvobozené příjmy. Povinnost oznámit osvobozené příjmy se vztahuje na poplatníka, který dosáhl v roce 2019 příjmu osvobozeného od daně vyššího než 5 milionů Kč. Tato hranice je stanovena pro každý osvobozený příjem samostatně. Takovým příjmem může být dar, dědictví, výhra z loterií, sázek a podobných her nebo i osvobozený příjem z prodeje cenných papírů.

Oznámit není nutné příjem, který může správce daně ověřit z rejstříků či jiných evidencí, do kterých má přístup (např. prodej nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí).

Ani v souvislosti s vydaným tzv. liberačním balíčkem reagujícím na důsledky mimořádné události (šíření nemoci COVID-19) nedochází k posunu zákonné lhůty či k případnému zmírnění či neuložení související pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu. V případě plné moci udělené daňovému poradci pro podání daňového přiznání, je oznámení možné podat v prodloužené lhůtě, tj. do termínu 1.7.2020. 

publikováno 30.03.2020
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close