skupina

Stravenky jako poukaz?

Generální finanční ředitelství potvrdilo, že stravenky jsou ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty poukazem.

Zaměstnavatelé, kteří poskytují stravenky svým zaměstnancům, by měli sledovat, jaký režim DPH se u jejich poskytnutí uplatní. Tento režim závisí na tom, zda se jedná o poukaz jednoúčelový či víceúčelový.

Jednoúčelovým poukazem je takový poukaz, u něhož je v okamžiku jeho vydání známa sazba DPH a místo plnění (v tomto případě myšleno tuzemsko) týkající se předmětného plnění. Postup při uplatnění daně je v případě jednoúčelového poukazu poměrně složitý, neboť je – zjednodušeně řečeno - jeho převod považován ve všech stupních za zdanitelné plnění, má tedy dopady pro všechny zúčastněné strany; tj. vydavatele stravenek, zaměstnavatele i konečného poskytovatele stravovací služby.

Ostatní poukazy nesplňující definici jednoúčelového poukazu jsou považovány za víceúčelový poukaz. U víceúčelového poukazu se DPH odvádí až v okamžiku jeho uplatnění zaměstnancem, to znamená stejně, jako tomu bylo do dubnové novely zákona o DPH.

Většina stravenek, které jsou v tuzemsku používány, jsou víceúčelovými poukazy. Jejich dodání tedy nepředstavuje pro distributora ani pro zaměstnavatele zdanitelné plnění. Tyto stravenky je možné uplatnit u širokého spektra prodejců, a to nejen ve stravovacích zařízeních, ale také v prodejnách, kde lze nakupovat potraviny (kromě alkoholických a tabákových výrobků) – tedy například i bezlepkové směsi určené pro pečení, u nichž se uplatňuje 10% sazba DPH. V takovém případě není sazba daně předem známa, což vylučuje režim jednoúčelových poukazů.

Nedá se samozřejmě vyloučit, že by konkrétní stravenky byly použitelné výhradně k nákupu hotových jídel. V takovém případě by byly stravenky jednoúčelovým poukazem.

Také zaměstnavatelé, kteří poskytují kromě stravenek i jiné benefity ve formě poukazů, by se měli ujistit o tom, zda jimi poskytované poukazy jsou jednoúčelovým či víceúčelovým poukazem a na základě toho se ujistit o správném postupu z hlediska DPH.

publikováno 12.09.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close