skupina
Německá legislativa vyžaduje, aby stavební firmy z mezd svých zaměstnanců odváděly 15,3 % do specifického záručního fondu oborového svazu ve stavebnictví určeného pro náhrady dovolených a mezd zaměstnanců. Fond je znám jako SOKA-BAU (Service - Vorsorge für die Bauwirtschaft). Větší část takto odvedených prostředků si zaměstnavatel po dokončení zakázky může vyžádat zpět. Jde o poměrně komplikované řešení, které se realizuje na úrovni zpracování mezd podle německých předpisů.

V současné době správci SOKA-BAU atakují běžnou českou praxi, kdy jsou stavební zakázky zajišťovány pomocí stavebních dělníků v pozici OSVČ. Správce SOKA-BAU naše firmy obesílá a tvrdě vyzývá, aby byly srážky provedeny i v případech, kdy jsou sice pracovníci v pozici OSVČ, ale z různých indicií lze dovodit, že nejde o skutečný nezávislý vztah. Stačí např. zjištění, že stavební firma ve svých obchodních nabídkách neuvádí, že činnosti zajišťuje prostřednictvím subdodavatelů.

Správa SOKA-BAU je v tomto ohledu nadána velkými pravomocemi. Vedení sporu s ní znamená skončit u německých správních soudů a nést s tím související nemalé náklady.

Společnosti KODAP zpracování německých mezd nezajišťují. Pomáháme však stavebním firmám, aby se včas ve svých povinnostech zorientovaly jak v oblasti DPH a DPPO, tak i v oblasti daně ze závislé činnosti a navazujících povinností. Poskytujeme související konzultace a pomůžeme také zajistit odbornou péči německých kolegů co nejblíže místu, kde zakázka probíhá.


Další aktuality k SOKA-BAU:

SOKA-BAU - strašák nebo reálné riziko českých stavebních podnikatelů v SRN?


publikováno 07.04.2014
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close