skupina

Správný postup při určování průměrné spotřeby pohonných hmot

Zopakujme si výpočet jízdních výdajů při pracovních cestách uskutečněných zaměstnanci jejich vlastním motorovým vozidlem.
Zaměstnanci v tomto případě přísluší základní náhrada (pro rok 2019 činí tato náhrada 4,10 Kč/km) a náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Při určení spotřeby pohonných hmot použije zaměstnavatel údaj o spotřebě pro kombinovaný provoz podle normy EU uvedené v technickém průkazu vozidla. Pokud tento údaj v technickém průkazu vozidla není, vypočte se spotřeba jako aritmetický průměr z uvedených údajů. Stejně se postupuje i v případech, kdy je v technickém průkazu uvedena jiná norma, než norma EU. Cenu pohonných hmot zaměstnanec doloží dokladem o jejich nákupu nebo se použije cena daná Vyhláškou MPSV.

Přehledný seznam číselného označení norem EU najdete na našich webových stránkách v sekci Přehledy – Cestovní náhrady.

publikováno 20.03.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close