skupina

Správní soudy: Jak dalece prověřovat obchodní partnery a ochránit svůj odpočet DPH?

Dlouhodobým problémem při posuzování otázek spojených s dobrou vírou podnikatele, že není vědomě účasten daňového podvodu a tím pádem není ani ohrožen jeho nárok na uplatnění nadměrného odpočtu, je posuzování otázek spojených s nastavením odpovídajících kontrolních mechanismů uvnitř plátce daně, které nesou souhrnné označení známé z judikatury jako "přijetí dostatečných opatření k zamezení možnosti vzniku daňového podvodu".

Judikatura správních soudů zastává názor, že příkladem přijetí dostatečných opatření může být postup, kdy se odběratel, předtím, než vstoupí do obchodních vztahů s dodavatelem, přesvědčí o jeho důvěryhodnosti, například právě důkladným prověřením jeho DIČ, zápisu do obchodního rejstříku a solventnosti či vyžádáním informací o přepravci zboží od dodavatele k příjemci. Součástí těchto opatření pak dle názoru judikatury jsou kromě již uvedeného ověření registrace plátce DPH v době blízké uzavření kupní smlouvy např. v databázi ARES, popř. na webových stránkách daňové správy, příp. nahlédnout do sbírky listin obchodního rejstříku dodavatele.

Pokud plátce neučiní ani základní obezřetností opatření, aby se vyhnul případné účasti na daňovém podvodu, popř. pokud i přes ně do takového obchodního vztahu vstoupí, musí počítat s tím, že na sebe bere riziko, že mu nárok na DPH z důvodu účasti na podvodu bude i přes naplnění formálních podmínek odepřen. V takovém případě se plátce nemůže jakkoli účinně dovolávat hlediska dobré víry.

publikováno 08.07.2016


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close