skupina

Spor o sociální pojištění za první pololetí 2007 se vyvíjí ve prospěch ČSSZ

Nejvyšší správní soud na svém portálu (v rubrice Aktuality) umístil informaci o očekávaném rozhodnutí ve věci sociálního pojištění. Informaci zároveň přinesla většina médií.

Argumenty NSS jsou velmi silné a do značné míry jsme je předvídali (viz např. článek našich kolegů zveřejněný v Právním rádci č. 1/2010 a umístěný též na portálu KODAP zde).


Otázkou nyní je, jak mají postupovat ti, kdo již podali žádost o vrácení pojistného. Považujeme za jisté, že spor o pojistné doputuje k ústavnímu soudu, na což jsme již dříve naše klienty připravovali. Pokud nepodá ústavní stížnost společnost Ježek software nyní, v souvislosti s aktuálním rozhodnutím NSS, učiní tak zhruba za 2-3 roky jiný plátce (taková je předpokládaná délka řízení, které tomu musí předcházet). Nehledě na silné argumenty NSS existuje stále možnost, že bude ústavní soud klást větší důraz na požadavek určitosti a jednoznačnosti veřejnoprávních předpisů, kterými jsou ukládány povinnosti jednotlivcům.

 

Nyní lze očekávat, že všichni, kdo podali žádost o vrácení pojistného, obdrží v krátké době zamítavé rozhodnutí. Nepodat proti tomuto rozhodnutí odvolání a nepokračovat v řízení, znamená ztratit do budoucna jakýkoli nárok na vypořádání pojistného v případě, že ústavní soud zaujme jiné stanovisko. Platila by totiž překážka věci rozhodnuté.

Za daných okolností proto doporučujeme těm, kdo již žádost podali, aby v řízení pokračovali a proti zamítavému rozhodnutí podali odvolání. Pro ty, kdo žádost nepodali, je v současné době výhodnější žádné kroky nepodnikat a vyčkat rozhodnutí ústavního soudu. Ne však déle než do konce roku 2012, kdy končí lhůta pro vrácení pojistného.

publikováno 02.03.2010


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close