skupina

Spojené osoby - výroba ve mzdě musí být zisková

Ceny mezi spojenými osobami jsou stále častěji předmětem řízení před finančními úřady i správními soudy. Aktuálně je zásadní rozsudek Nejvyššího správního soudu (dále jen "NSS") 5 Afs 194/2015 – 34 z 27. září 2016. NSS se ztotožňuje s použitím metody "cost +" (náklady s přirážkou, náklady plus) a konstatuje, že závislý výrobní podnik nemůže být ve ztrátě. Tržní rizika, kurzová rizika nese osoba ovládající.

Citace:
Samostatná osoba v rámci skupiny spojených osob plní fakticky "jen" roli odloučeného výrobního provozu a ekonomické podmínky jeho činnosti jsou již dle Dokumentace a Smlouvy o výrobě zcela odlišné od situace, v níž by stejné činnosti vykonával samostatně a komplexně, bez začlenění v rámci skupiny spojených osob.

S ohledem na způsob stanovení zúčtovací ceny v Dokumentaci nelze po stěžovateli požadovat, aby zvýšení fixních a ostatních jím nezaviněných nákladů nesl sám. Takový požadavek by byl v přímém rozporu s explicitně vyjádřeným hlavním cílem použití metody v případě zušlechťovacích výkonů, tj. "Náklady s přirážkou" ("Náklady plus"), tedy, aby stěžovatel, který představuje odloučený výrobní provoz a provádí zušlechtění ve mzdě, mohl pokrýt své náklady s připočtením ziskové přirážky.

publikováno 09.12.2016
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close