skupina

Splatnost faktur nově upravena zákonem

Od července 2013 je obchodním zákoníkem upravena lhůta pro úhradu dodaného zboží a poskytnutých služeb. Maximální lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů. Lhůta běží ode dne, kdy byla faktura nebo výzva podobné povahy doručena, případně ode dne, kdy došlo k doručení zboží nebo poskytnutí služby.

Smluvním stranám je umožněno si sjednat splatnost delší než 60 dnů, ale jen pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Pokud však je dlužníkem veřejný zadavatel, nesmí splatnost přesáhnout 60 dnů.

Těmito novými ustanoveními obchodního zákoníku není dotčeno právo smluvních stran sjednat si platbu za dodané zboží či poskytnutou službu ve formě splátek.

Poradci KODAP Vám rádi poskytnou bližší informace.

publikováno 23.07.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close