skupina

Spisy a správa daně z nemovitostí se soustředí na jednom pracovišti v kraji

Od 1. ledna 2013 dochází ke změně v organizaci výkonu správy daně z nemovitostí. Správu daně z nemovitostí bude prostřednictvím svých územních pracovišť vykonávat 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. Místně příslušným správcem daně z nemovitostí je ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se předmětné nemovitosti nacházejí. Samotnou správu bude vykonávat územní pracoviště určené tím, kde má poplatník sídlo či bydliště a to pouze za nemovitosti v územní působnosti téhož kraje.

Jiná situace nastane, pokud má poplatník nemovitosti v působnosti více krajů. Daňové povinnosti k dani z nemovitostí za všechny nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na území příslušného kraje, budou soustředěny do jednoho daňového spisu poplatníka za kraj (tj. vlastnictví více nemovitostí na území např. tří krajů zakládá existenci tří různých daňových spisů k dani z nemovitostí téhož poplatníka). Nemá-li poplatník sídlo ani bydliště na území kraje, pak je pro určení místní příslušnosti rozhodující počet a druh nemovitostí.

Sloučení stávajících daňových povinností do jednoho spisu je k 1. 1. 2013 provedeno automaticky z moci úřední, bez nutnosti jakéhokoli úkonu poplatníka. Pokud oproti zdaňovacímu období 2012 nedojde ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, není nutný žádný úkon ze strany poplatníka. K této problematice zveřejnila v minulých dnech na svých webových stránkách daňová správa informační leták.

Naši poradci nabízejí konzultace k této problematice.


publikováno 27.11.2012
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close