skupina

Snížení sazby DPH u stravovacích služeb

Zároveň s povinností evidovat tržby z ubytovacích a stravovacích služeb dochází k témuž datu (tj. k 1. 12. 2016) ke snížení sazby DPH u stravovacích služeb ze současných 21% na 15%. Nově jsou tak stravovací služby zařazeny do přílohy č. 2 zákona o DPH mezi služby podléhající první snížené sazbě DPH. Tato nová položka přílohy zahrnuje jak stravovací služby, tak i podávání nápojů, pokud se však nejedná o služby osvobozené od daně (stravování žáků ve školních jídelnách a stravovací služby poskytnuté v souvislosti se zdravotnickými a sociálními službami) nebo o podání alkoholických nápojů (nomenklatura celního sazebníku 2203 až 2208) nebo o tabákové výrobky uvedené v kapitole 24 celního sazebníku.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close
X

Chci odebírat z Kodap.cz:

Aktuality Čtvrtletník Školení
Společnost KODAP se zavazuje využívat poskytnutou adresu pouze k účelu zasílání vámi zvolených novinek.

Odběr můžete kdykoli odhlásit.