skupina

Snížení nákladů na založení společnosti s ručením omezeným

Dne 23. května 2016 byla ve sbírce zákonů zveřejněna novela zákona o soudních poplatcích, dle níž se za určitých podmínek osvobozuje od soudních poplatků prvozápis společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) do obchodního rejstříku.

Aby mohl být prvozápis s.r.o. zcela osvobozen od soudního poplatku, (i) musí zakladatelské právní jednání o založení s.r.o. obsahovat jen povinné náležitosti předepsané občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, (ii) vkladová povinnost společníků musí být splněna splacením v penězích a (iii) zápis do obchodního rejstříku musí být proveden notářem, nikoli soudem.

Vzory zakladatelských právních jednání, které splňují výše uvedené podmínky, máme k dispozici. Zájem zakladatelů s.r.o. o jakékoli doplnění zakladatelského právního jednání o jiné skutečnosti než ty, jež jsou předpokládány v připravených vzorech, přinese s sebou povinnost uhrazení soudního poplatku ve výši 2.700,- Kč za prvozápis s.r.o. provedený notářem. Novinka se tak jeví praktická pouze pro jediného zakladatele, nikoli však již pro společnosti s více společníky. Pro splnění stanovených podmínek by si společníci například nemohli sjednat, že o změně společenské smlouvy rozhoduje valná hromada, ale společenská smlouva by dle základního vzoru mohla být měněna pouze dohodou všech společníků.

Současně byla přijata rovněž vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR, která mění notářský tarif a stanovuje, že odměna notáře za sepis zakladatelského právního jednání o založení s.r.o. za výše specifikovaných podmínek bude snížena ze současných 4.000,- Kč na 2.000,- Kč.

Výše uvedené změny budou účinné od 7. 6. 2016.

publikováno 07.06.2016


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close