skupina

Směrnice EU k DPH a jejich promítnutí do čs. legislativy

Zákon č. 489/2009 Sb. s účinností od 1.1.2010 výrazně novelizuje zákon o DPH. Hlavní příčinou změn je účinnost Směrnic EU č. 2008/8/ES o službách, č. 2008/9/ES o pravidlech vracení DPH a 2008/117/ES směřující k boji proti daňovým únikům (souhrnné hlášení). Tyto směrnice musely členské státy promítnout do své legislativy k lednu letošního roku. Základní zásady musí být v členských státech respektovány, praxe však ukazuje, že existuje řada odchylek v aplikaci zákonů.


Podrobnější informace ke změnám českého zákona o DPH i jejich praktické aplikaci můžete získat na školení, které pořádáme v Mladé Boleslavi 13. ledna. Bližší informace najdete na http://kodap.cz/cz/aktuality-skoleni/skoleni.html.


Také vývoj v zahraničí může být pro mnohé zajímavý. V řadě zemí dochází od 1.1.2010 rovněž ke změně sazeb daně, jejichž cílem je snížení deficitu státního rozpočtu. Například v Belgii existují 2 snížené sazby daně 12% a pro stavební práce do 31.12.2010 sazba 6%. Ve Španělsku se základní sazba zvyšuje ze 16 % na 18 % a snížená ze 7 % na 8 % s účinností od 1.7. Ve Finsku se všechny sazby zvýší k 1.7.2010 o jeden procentní bod. Základní sazba na 23 %, snížená na 13 % a výrazně snížená sazba daně, použitá pro osobní dopravu nebo hotelnictví na 9 %. Základní sazba daně ve Velké Británii se s účinností k 1.1. zvýší z 15 % na 17, 5 %. V Německu zatím k úpravě sazeb nedošlo, zůstávají tedy 19 a 7%.


Už v průběhu roku 2009 provedly změny základní sazby např. Chorvatsko z 22 % na 23 %,  Maďarsko z 20% na 25 %, Estonsko z 18 % na 20 %.
Časově omezené zvýšení sazeb daně bylo v referendu odsouhlaseno také ve Švýcarsku. Od 1.1.2011 do 31.12.2017 bude nyní základní sazba daně činit 8 % a snížené sazby 2,5 % a 3,8 %.

publikováno 19.01.2010


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close