skupina

Slevy na dani také u příjmů z dohod o provedení práce zdaňovaných srážkovou daní

Odměna zaměstnanců, kteří pracují na základě dohod o provedení práce pro zaměstnavatele, u kterého nepodepsali prohlášení k dani, byla v roce 2014 povinně zdaňována srážkovou daní, pokud příjem nepřesáhl u jednoho zaměstnavatele částku 10 000 Kč měsíčně. Sleva na dani na poplatníka v měsíční výši 2.070 Kč a ani žádná jiná sleva jim uplatněna být nemohla.

Tito poplatníci ovšem mají nově možnost zahrnout tyto příjmy do daňového přiznání. Pro tyto účely byl do daňového přiznání přidán ř. 87a, na kterém se vykazuje právě srážková daň. Tento postup může být pro poplatníky výhodný z důvodu možnosti uplatnění slev na dani či položek snižujících daně, což při prostém zdanění srážkovou daní samozřejmě nelze. Nejčastěji se toto týká studentů a ekonomicky aktivních důchodců.

Výši příjmů a výši odvedené srážkové daně musí poplatník prokázat potvrzením vystaveným zaměstnavatelem. Toto potvrzení je povinnou přílohou daňového přiznání (formulář s označením 25 5460/A , který je zveřejněn i na webu www.financnisprava.cz.


publikováno 25.02.2015
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close