skupina

Sleva na dani z příjmů fyzických osob a pobírání starobního důchodu

Někteří poplatníci - pracující důchodci, ve snaze zachovat si nárok na slevu na dani, využili možnost danou zákonem o důchodovém pojištění a ještě v roce 2012 si přerušili výplatu starobního důchodu k 1. 1. 2013 na jeden nebo více dnů. Generální finanční ředitelství poté zveřejnilo, že pokud byl tento krok učiněn jen za účelem získání slevy na dani, potom to bude finanční správa posuzovat jako zneužití práva a uplatněná sleva na dani bude dodatečně doměřena.

V průběhu roku 2013 finanční správa v aktuálně vedeném sporu (odvolacím řízení) tento názor opustila. Nezákonnost uplatnění slevy na dani pracujícím důchodcem s přerušenou výplatou důchodu k 1. lednu spatřuje v tom, že důchod připadající na 1. ledna byl reálně vyplacen a poplatník jej vrátil až následně; důchod je totiž vyplácen dopředu. Soulad tohoto postupu s naším právním řádem nyní posuzuje soud.

Do konečného rozhodnutí soudu dáváme v zájmu daňové optimalizace ke zvážení, zda přerušit výplatu důchodu na den 1. 1. 2014. Na miskách vah leží obětovaný důchod za jeden den v průměrné výši 400 Kč a zatím stále nejistá sleva na dani ve výši 24.840 Kč. Žádost o přerušení výplaty důchodu musí být podána do 31. 12. 2013 na formuláři dostupném zde. V oddílu 5 (Ostatní) stačí vyplnit např. "Žádám o zastavení výplaty od 1. 1. 2014 a zároveň o jeho uvolnění od 2. 1. 2014".


publikováno 13.12.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close