skupina

Sleva na dani pro pracující důchodce

Níže uvedený text je doporučením, nikoliv radou podanou v rámci výkonu daňového poradenství. Je nutno počítat s tím, že níže předpokládaný průběh daňového řízení ve věci uplatnění slevy na poplatníka může být jiný a že prosazení práva na slevu může vést ke sporům s finanční správou. Autor tohoto textu negarantuje, že níže uvedený postup a z něho vyplývající případné spory povedou k domožení se slevy na poplatníka.

Finanční úřady postupně vyměřují daň důchodcům, kteří přerušili pobírání důchodu k 1. 1. 2013 a kteří podali daňové přiznání. Vyměření daně zpravidla předchází postup správce daně k odstranění pochybností, jehož výsledkem je, že správce daně slevu na dani neuzná a daň vyměří zvýšenou o neuznanou slevu na dani.

Jako důvod se vždy uvádí, že důchod byl k 1. 1. 2013 reálně vyplacen a teprve následně vrácen. Podle finanční správy tak poplatník důchod k 1. 1. 2013 pobíral, a tudíž mu sleva na dani nenáleží. Uvedené zdůvodnění je předmětem správní žaloby.

Doporučený postup

Počkat na pravomocné rozhodnutí správního soudu. Bude-li pro pracující důchodce příznivé, potom budou moci podat dodatečné daňové přiznání, ve kterém si slevu na dani uplatní. Podání dodatečného daňového přiznání ještě před vydáním pravomocného rozsudku se ukázalo jako nadbytečný krok.

Michal Hron
pracující důchodce uplatňující slevu na dani
daňový poradce

aktualizováno:
Ústavní soud rozhodl o slevě na dani z příjmů pro pracující důchodce


publikováno 20.06.2014
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close