skupina

Ručení za nezaplacenou DPH - další upřesnění k jeho uplatňování

Správce daně může požadovat úhradu DPH od toho, kdo zaplatil bezhotovostně svému dodavateli za poskytnuté plnění na jiný než zveřejněný účet. Toto ručení za odvod DPH dodavatele je nástrojem správce daně k zamezení daňových úniků. Pokud si neověříme v registru plátců, že účet, na který se chystáme zaplatit, je v registru řádně zveřejněný, vystavujeme se riziku ručení za cizí DPH. A tím nám hrozí i riziko dvojího zaplacení této daně. Finanční správa se však zavázala neuplatňovat ručení u nedoplatků vzniklých do 31. 12. 2013. A bude-li schváleno nově ustanovenou Poslaneckou sněmovnou Zákonné opatření Senátu, pak se nebude vztahovat ručení na částky úhrad do 700.000 Kč.

Finanční správa k této problematice vydala již několik sdělení. Otázky ručení u nepřímých plateb při faktoringových transakcích, při notářské a advokátní úschově i při jiných formách placení (platební kartou, v insolvenci, při podnikání ve sdružení, ...) řeší nově vydaná informace správce daně zveřejněná na stránkách Finanční správy.


publikováno 12.11.2013
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close