skupina

Rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí

V případě bytových jednotek byly až dosud od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeny pouze dokončené nebo užívané bytové jednotky v bytových domech, u kterých došlo k prvnímu úplatnému nabytí vlastnického práva v době do 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání jednotky.

Novelou zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., která nabývá účinnosti 1. 11. 2019, dochází k rozšíření osvobození i na bytové jednotky vymezené v rodinném domě.

Osvobození lze uplatnit pouze u případů, kdy dojde k nabytí vlastnického práva k nemovité věci od data účinnosti novely a později. Návrhy na vklad doručené KN do 31. 10. 2019 podléhají ještě stávající úpravě zákona a osvobození na ně aplikovat nelze.

Dle novelizovaného ustanovení § 7 zákona se musí jednat první úplatné nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v rodinném domě, která:

1. nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem, vzniklé výstavbou, nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou tohoto domu, nejde-li pouze o rozdělení nebo sloučení stávajících jednotek,

2. na základě stavební úpravy nebytového prostoru nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem

a zároveň dojde k nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání jednotky nebo jednotky změněné stavební úpravou, a to od toho dne, který nastane dříve.

publikováno 05.11.2019
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close