skupina

Rezervujte si včas náhradní plnění povinnosti zaměstnávat osoby se ZPS! Nebude ho dostatek

Pro firmy s více než 25 zaměstnanci stanoví zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti povinnost zaměstnávat určitý podíl osob se změněnou pracovní schopností. Tuto povinnost lze nahradit také náhradním plněním, tedy odběrem výrobků a služeb od dodavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností.

Využívali jste v minulosti možnosti náhradního plnění a hodláte tak učinit i v roce 2012? Zákon toto i nadále připouští, nicméně nabídku odběru zboží a služeb nově omezuje. Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, účinná od 1. 1. 2012, zavádí změny, které se dotknou jak poskytovatelů, tak i odběratelů náhradního plnění. Nově byl stanoven limit odpovídající 36 násobku průměrné mzdy za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením, tedy zhruba 840 tisíc Kč ročně. Touto výší je omezena nabídka výrobků a služeb, která může být v rámci náhradního plnění poskytnuta jedním dodavatelem. Mnoho tradičních poskytovatelů náhradního plnění tak již má v současnosti nasmlouvané dodávky v objemech blížících se stanovenému limitu nebo jej již dokonce dosáhli. Další nebudou moci poskytnout!

Je tedy nejvyšší čas otázku náhradního plnění nyní řešit, neboť kapacity jeho poskytovatelů budou díky stanovenému limitu brzy vyčerpány. V případě, že se vám nepodaří náhradní plnění zajistit, nevyhnete se zákonným odvodům do státního rozpočtu.

publikováno 09.02.2012
share on fb


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

+420 485 228 471

info@kodap.cz

cs en de 

ETL Global
newsletter close